Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ, thành uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ

Quy định gồm 4 chương với 14 điều điều chỉnh về cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ bao gồm: văn phòng, ban tổ chức, ban tuyên giáo, ban dân vận.

Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký (03/12/2021) và thay thế Quy định số 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc của huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ thành uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu Quy định số 46-QĐ/TW

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác