Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Nam Định thuộc Sở Xây dựng

Theo đó Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Nam Định là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên, thuộc Sở Xây dựng, có chức năng cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực xây dựng; thực hiện giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng theo quy định pháp luật; phục vụ quản lý nhà nước của Sở Xây dựng về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh và cung cấp các dịch vụ tư vấn xây dựng khi có đủ năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 13/7/2021 UBND tỉnh Nam Định đã ra quyết định số 1487/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng, thuộc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng, thuộc Chi cục Giám định xây dựng.

Việc thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Sở Xây dựng thể hiện sự quan tâm của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác xây dựng nói chung và công tác giám định xây dựng nói riêng khi ngày càng có nhiều công trình xây dựng với qui mô lớn, áp dụng những công nghệ tiên tiến được xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định./.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 1965/QĐ-UBND.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác