Quyết định số 2606/QĐ-SNV ngày 14/12/2021 của Sở Nội vụ về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, phòng thuộc Ban thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định

Ban hành kèm theo Quyết định này quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, phòng thuộc Ban thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định quy định nhiệm vụ cụ thể của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Nội vụ đã ban hành trước đó.

Toàn văn Quyết định số 2606/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác