Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Điều 2 Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm dạy nghề cho trẻ khuyết tật và Trung tâm Bảo trợ xã hội, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 2696/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác