Quyết định số 2697/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh Nam Định, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 2697/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác