Quyết định về việc giải thể Trung tâm giám định pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định

Theo Quyết định, Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Giám định pháp y tổ chức giải thể theo đúng quy định pháp luật; giải quyết nhân sự, tài chính, tài sản và các vấn đề khác theo quy định; chuyển chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm giám định pháp y về Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định thực hiện.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Quyết định số 1392/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác