image banner
Sở Nội vụ hướng dẫn phân bổ, quản lý, sử dụng biên chế công chức năm 2024
Lượt xem: 728

 

Ngày 15/4/2024, Giám đốc Sở Nội vụ Triệu Đức Hạnh đã ký ban hành Hướng dẫn số 1152/HD-SNV về việc phân bổ, quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), các tổ chức hội của tỉnh Nam Định năm 2024. 

Theo đó, Sở Nội vụ hướng dẫn một số điểm về việc tạm phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2024 đối với: biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước; đối với ĐVSNCL chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và đối với các hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Lưu ý: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đồng ý tiếp nhận công chức dôi dư của UBND thành phố Nam Định và UBND huyện Mỹ Lộc sẽ được đối trừ vào tỷ lệ tinh giản biên chế giai đoạn 2024-2026. Đối với các sở, ban, ngành không bị giảm trừ tỷ lệ tinh giản biên chế giai đoạn 2024-2026 thì tiếp nhận vào số biên chế chưa sử dụng hoặc số nghỉ hưu. Biên chế công chức dôi dư của UBND thành phố Nam Định và UBND huyện Mỹ Lộc sau khi điều động công chức về các sở, ban, ngành, UBND các huyện khác sẽ sử dụng để tinh giản biên chế và bổ sung cho các cơ quan, đơn vị có thay đổi về cơ cấu tổ chức theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).

Thời hạn thực hiện giao biên chế công chức và phân bổ số lượng người làm việc trong ĐVSNCL chưa tự đảm bảo chi thường xuyên: các đơn vị có trách nhiệm ban hành Quyết định phân bổ biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 25/4/2024.

Sở Nội vụ tỉnh Nam Định giới thiệu toàn văn Hướng dẫn số 1152/HD-SNV tại đây.

Văn phòng Sở
Tin khác
1 2 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Đề án: Mở rộng địa giới hành chính TP Nam Định, thành lập 03 phường và sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc và Đề án: Sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Nam Định
  • Video: Tiền thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng từ 2024 tăng mạnh?
  • Lương Hưu Đang Hưởng Bị Cắt Khi Nào? Có Được Nhận Quyền Lợi Thay Thế Không?
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1