Thành lập trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Nam Định thuộc Sở Xây dựng

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng, tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của Pháp luật.

Trung tâm có chức năng cung cấp các dịch sự nghiệp công thuộc lĩnh vực xây dựng; thực hiện giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật; phục vụ quản lý nhà nước của Sở Xây dựng về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh và cung cấp các dịch vụ tư vấn xây dựng khi đủ năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.

Quyết định 1487/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2021 và thay thế Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Chi cục giám định xây dựng, thuộc Sở Xây dựng.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Quyết định số 1487/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác