image banner
UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Lượt xem: 608

Thực hiện Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Để chuẩn bị cho việc hưởng lương theo vị trí việc làm và bảo đảm quyền lợi cho viên chức, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo:

1. Giao các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố Nam Định tổ chức xét thăng hạng viên chức theo thẩm quyền và theo đúng quy định, thời gian hoàn thành trước ngày 31/5/2024.

 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đối với vị trí việc làm của ngành Giáo dục và Đào tạo, thời gian hoàn thành trước ngày 31/5/2024.

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đối với vị trí việc làm của ngành Y tế, thời gian hoàn thành trước ngày 31/5/2024.

4. Sở Nội vụ:

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đối với vị trí việc làm của các ngành còn lại, thời gian hoàn thành trước ngày 31/5/2024.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện xét thăng hạng của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định.

5. Việc xét thăng hạng cho viên chức là nhiệm vụ thường xuyên, nên hàng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho viên chức.

Toàn văn CV-845-ngay-28.12.2023.pdf

Phòng Tổ chức Bộ máy
Tin khác
1 2 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1