Vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

* Theo đó, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định như sau:

- Bác sĩ: 20 - 22%

- Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y: 50 - 52%

- Dược, Trang thiết bị y tế: 5 - 7%

- Nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên môn liên quan khác (công tác xã hội, kỹ sư, tâm lý và chuyên môn khác): 1 - 3%

- Nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: 10 - 15%

- Nhóm hỗ trợ, phục vụ (gồm cả hợp đồng lao động): 5 - 10%

* Đối tượng áp dụng Thông tư này bao gồm:

- Cơ sở khám, chữa bệnh;

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố;

- Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố;

- Trung tâm Cấp cứu 115;

- Cơ sở kiểm nghiệm, kiểm định dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm;

- Cơ sở pháp y, pháp y tâm thần, giám định y khoa;

* Thông tư này không áp dụng đối với: Đơn vị nghiên cứu trong lĩnh vực y tế và cơ sở điều dưỡng, phục hồi chức năng thuộc Bộ, ngành khác; Trong việc giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

* Các cơ sở y tế thuộc Bộ, ngành khác và cơ sở y tế ngoài công lập có thể căn cứ hướng dẫn tại Thông tư để áp dụng thực hiện cho phù hợp với thực tiễn.

Thông tư 03/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 05/4/2023.

Toàn văn Thông tư 03/2023/TT-BYT.


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác