Hướng dẫn phân bổ, quản lý, sử dụng biên chế công chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2020

Theo đó Số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập là: 27.259 người làm việc,
giảm so với năm 2019 là 630 người làm việc. số lượng người làm việc trong các trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 thay đổi cụ thể như sau:

Sự nghiệp giáo dục: 21.428 biên chế, giảm 259 biên chế
- Sự nghiệp y tế4.496biên chế, giảm 104biên chế so với năm 2019

- Sự nghiệp văn hóa: 536 biên chế, giảm 23 biên chế
- Sự nghiệp khác: 779 biên chế, giảm 244 biên chế, 
- Số lượng người làm việc trong các tổ chức Hội:là 65 người làm việc, giữ nguyên như năm 2019.

Đối với các hội đặc thù cấp tỉnh được giao biên chế và Hội Chữ thập đỏ 10 huyện, thành phố, năm 2020tạm thời giữ nguyên số lượng người làm việc để chờ hướng dẫn của Chính phủ về việc thực hiện khoán kinh phí hoạt động cho hội.
Giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động:Tổng số là 5.553 chỉ tiêu, giữ nguyên so với năm 2019.
Một số điểm chú ý khi phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế công chức, tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng.

- Căn cứ biên chế được giao và yêu cầu nhiệm vụ, các Sở, ban, ngành, UBNDcác huyện, thành phố phân bổ chỉ tiêu số người làm việc cho các đơn vị trực thuộc,đảm bảo mọi nhiệm vụ đều có người phụ trách (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm). Việcphân bổ phải phù hợp với vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ và theo đúng chủng loại.

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị phải căncứ vào danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan hành chính,đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sựnghiệp công lập để quản lý công chức, viên chức và đổi mới cách thức quản lý, vậnhành. Các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập phải áp dụngBản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phêduyệt để bố trí, quản lý và sử dụng biên chế công chức, hợp đồng lao động đạt hiệuquả.
- Về phân bổ biên chế, số người làm việc thuộc lĩnh vực sự nghiệp nào thì phânbổ cho ngành sự nghiệp đó. Không dùng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp để bốtrí cho các cơ quan quản lý nhà nước và ngược lại.

- Thủ trưởng các các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịutrách nhiệm trước pháp luật và chỉ đạo việc xây dựng phương án bố trí, điều chuyển, thựchiện tinh giản biên chế đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đang sử dụngbiên chế công chức, số lượng người làm việc cao hơn chỉ tiêu biên chế được giao; khôngthực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với những người làm công việc chuyên môn,nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chínhhoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc mộtphần chi thường xuyên.
- Đối với lĩnh vực giáo dục:
+ Đối với các huyện, thành phố có số giáo viên trung học cơ sở hiện đang caohơn định mức biên chế quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT như Vụ Bản, ÝYên, Trực Ninh, Giao Thủy, Xuân Trường năm 2020 phải có phương án sắp xếp hợplý, không thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận từ nơi khác đến cho tới khi đạt địnhmức 1,9 giáo viên/lớp và đảm bảo giảm tối thiểu 10% biên chế.
+ Thực hiện bố trí số học sinh tối đa trên lớp theo định mức quy định đối vớikhối Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông theo yêu cầu của Chính phủ.
- Đối với lĩnh vực sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp, sự nghiệp văn hóa thể thaovà du lịch, sự nghiệp khác: giao số lượng người làm việc không vượt quá số viên chứcđang có mặt; số viên chức nghỉ hưu, giảm khác không thay thế bổ sung. Không giaongười làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác