Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của phòng Nội vụ cấp huyện
Chi tiết tại công văn số 1042/SNV-BCTL

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác