08 vị trí công tác định kỳ phải chuyển đổi trong lĩnh vực Đầu tư

Cụ thể, 08 vị trí công tác định kỳ phải chuyển đổi trong lĩnh vực Đầu tư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm:

(1) Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài;

(2) Thẩm định dự án;

(3) Đấu thầu và quản lý đấu thầu;

(4) Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn;

(5) Quản lý quy hoạch;

(6) Quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất - khu kinh tế;

(7) Quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh;

(8) Quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

08 vị trí công tác định kỳ phải chuyển đổi trên áp dụng với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư; thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 03 - 05 năm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/9/2022.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Thông tư.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác