Hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm một số lãnh đạo cấp Sở

Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hữu giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Đỗ Quang Trung giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các đồng chí bổ nhiệm nêu trên thực hiện nhiệm vụ kể từ ngày quyết định được ban hành.

Một số hình ảnh lưu niệm tại buổi lễ:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hữu giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Quang Trung giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Cùng trong tháng 4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ký các quyết định bổ nhiệm lại cán bộ:

Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại ông Trần Ngọc Hiển tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định.

Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại ông Bùi Công Mậu tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác