Hội thảo sửa đổi Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Nam Định

Chiều ngày 29 tháng 5 năm 2015, tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Sở Nội vụ tỉnh Nam Định đã tổ chức hội thảo sửa đổi Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Nam Định. Ông Bùi Đức Long, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chủ trì Hội thảo. Ông Vũ Văn Rung, Giám đốc Sở Nội vụ đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo và Trưởng phòng Tổ chức, Chánh Văn phòng các Sở, Ban, ngành, Lãnh đạo, Trưởng phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Phát biểu khai mạc Hội thảo, thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Bùi Đức Long, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh yêu cầu cần phải khẩn trương xây dựng quy định phân cấp mới thay thế cho quy định phân cấp hiện đang thực hiện theo Pháp lệnh Cán bộ công chức, để thống nhất quản lý điều hành từ cấp tỉnh, đến cấp huyện, cấp xã; từ cấp tỉnh đến các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc theo Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định của tỉnh. Đại diện bộ phận soạn thảo văn bản, ông Trần Trọng Vũ, Trưởng phòng Cán bộ, công chức thuộc Sở Nội vụ đã báo cáo những điểm mới của dự thảo Quy định, nêu những băn khoăn cần trao đổi để đại biểu thảo luận. Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp 12 ý kiến vào dự thảo Quy định. Các ý kiến tập trung trao đổi, phân tích, làm rõ từng lĩnh vực công việc cần phân cấp, phân cấp đến cấp nào để thực hiện tốt nhất, tạo điều kiện tự chủ cho các cơ quan, đơn vị, song hành cùng với hướng dẫn, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn cấp trên. Thay mặt Sở Nội vụ, ông Vũ Văn Rung, Giám đốc Sở cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở đã tiếp thu, giải trình một số ý kiến; trên cơ sở đó, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung dự thảo Quy định để trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết luận Hội thảo, ông Bùi Đức Long, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến tham luận, đặc biệt các ý kiến phản biện, hoàn chỉnh dự thảo Quy định trình UBND tỉnh để sớm ban hành Quyết định phân cấp nhằm đảm bảo quản lý thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo tinh thần Quyết định số 441-QĐ/TU ngày 25/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ”, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách nền hành chính nhà nước trong thời kỳ mới./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác