Quyết định số 1759/QĐ-SYT Phân cấp và Ban hành Quy trình bổ nhiệm, điều động, miễn nhiệm, từ chức các chức danh lãnh đạo quản lý các phòng, ban Sở Y tế và đơn vị thuộc Sở Y tế.

Theo Quyết định, các chức danh do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, miễn nhiệm là: Trưởng, phó phòng, ban chức năng cơ quan văn phòng Sở; Chi cục trưởng, phó chi cục trưởng thuộc Sở; Giám đốc, phó giám đốc các đơn vị thuộc Sở; Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Trường trung cấp Y tế.

Các chức danh do Thủ trưởng đơn vị thuộc Sở Y tế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, miễn nhiệm là: Trưởng, phó trưởng khoa, phòng; Điều dưỡng trưởng khoa; Hộ sinh trưởng khoa; Kỹ thuật viên trưởng khoa; Trưởng, phó bộ môn thuộc trường trung cấp Y tế; Điều dưỡng trưởng bệnh viện (nơi chưa có phòng điều dưỡng); Trạm trưởng, phó trạm trưởng Trạm Y tế xã, phường, thị trấn của đơn vị thuộc Sở.

Thời hạn, tuổi bổ nhiệm; quy trình bổ nhiệm; điều động và bổ nhiệm; bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức được nêu cụ thể, chi tiết trong Phân cấp và Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1759/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định.

Quyết định số 1759/QĐ-SYT có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Nội dung chi tiết của Quyết định.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác