Tập huấn và triển khai một số văn bản của ngành Nội vụ.
Quang cảnh Hội nghị

        Nội dung tập huấn bao gồm Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hơp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định. Và một số văn bản khác của ngành Nội vụ.

 

Đ/c Triệu Đức Hạnh ỉnh ủy viên, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

        Tham gia lớp tập huấn có lãnh đạo Sở Nội vụ và các đại biểu gồm: Chánh Văn phòng, Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Trưởng phòng tổ chức hành chính của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Nam Định; Trưởng phòng, phó trưởng phòng nội vụ; Trưởng ban, phó trưởng ban Tổ chức Nội vụ các huyện thành phố thuộc tỉnh Nam Định; Cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, chi cục thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định.

        Sau khi ông Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở phát biểu khai mạc, hội nghị đã triển khai các nội dung quan trọng của công tác tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68 và một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

 Trong thời gian tập huấn các đại biểu được thông tin những nội dung mới trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức nhà nước, công tác sáp nhập, tinh giản biên chế; trao đổi các nội dung liên quan đến các kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước về công tác cán bộ. Ngoài ra, các đại biểu còn được thông tin, giải đáp những vướng mắc để khắc phục hạn chế, mang lại hiệu quả công việc tốt hơn trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

       

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác