Chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã, thị trấn có thời gian công tác liên tục đủ 15 năm trở lên nghỉ việc vì lý do chính đáng theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ (đợt 3)

Đây là đợt chi trả thứ 3 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, có tổng số 46 người được trợ cấp; tổng số tiền chi trả trợ cấp là 1.356.656.000 đồng. Đối tượng được chi trả thuộc các huyện: Ý Yên, Vụ Bản, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy và thành phố Nam Định.

Nội dung chi tiết của Quyết định và Danh sách chi trả.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác