Giải quyết một số vướng mắc, khó khăn khi thực hiện sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Ngày 06/3/2020, Bộ Nội vụ gửi văn bản số 1157/BNV-CQĐP cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giải quyết một số vướng mắc khó khăn khi thực hiện Nghị quyết số 22-NQ-TW ngày 15/3/2018; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019.

Cụ thể văn bản xem tại đây

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác