Khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Đến dự tập huấn có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Triệu Đức Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo Văn phòng Đại biểu QH và HĐND tỉnh, Trường Chính trị Trường Chinh.

Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 03 ngày với tổng số 67 đại biểu. Trong thời gian tập huấn các đại biểu sẽ được tìm hiểu 6 chuyên đề về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện; chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; kỹ năng giám sát; kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; kỹ năng thu thập xử lý thông tin; kỹ năng của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong tham gia xây dựng, ban hành Nghị quyết.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tỉnh vừa trải qua một năm hoạt động rất khó khăn do tác động bởi đại dịch COVID-19. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả của cấp ủy Đảng cùng với sự chủ động tích cực, nỗ lực bám sát các quy định của pháp luật và thực tiễn của địa phương, HĐND các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh với những thành tựu nổi bật. Việc nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND cấp huyện là giải pháp quan trọng đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập; tiếp thu các chuyên đề, tích cực trao đổi, thảo luận và vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác