Quyết định thành lập Uỷ ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII

1. Ông Phạm Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ tịch Uỷ ban bầu cử;

2. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh- Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban bầu cử;

3. Ông Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử;

4. Ông Trần Lương Bằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử;

5. Ông Bùi Tân Tiến, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định - Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử;

6. Ông Trần Tất Tiệp, Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ - Thư ký Uỷ ban bầu cử;

7. Ông Nguyễn Công Chuyên, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ - Uỷ viên;

8. Ông Ngô Quang An, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch & đầu tư – Uỷ viên;

9. Ông Bùi Xuân Đức, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ - Uỷ viên;

10. Ông Trần Văn Chung, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Uỷ viên;

11. Ông Bùi Đức Long, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Uỷ viên;

12. Ông Đặng Văn Sinh, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên UBND tỉnh,  Giám đốc Công an tỉnh - Uỷ viên

13. Ông Trần Quang Tiến, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - Uỷ viên;

14. Ông Phạm Văn Bằng, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ - Uỷ viên;

15. Ông Phạm Đình Nghị, Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Uỷ viên;

16. Ông Nguyễn Hồng Hải, Tỉnh uỷ viên, Tổng biên tập Báo Nam Định – Uỷ viên;

17. Ông Trần Đăng An, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Uỷ viên.

18. Bà Phạm Thị Lam, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Uỷ viên;

19. Ông Triệu Công Điền, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh – Ủy viên;

20. Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh – Ủy viên;

21. Ông Triệu Quang Hữu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh – Ủy viên;

22. Ông Nguyễn Mạnh Hiền, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông – Ủy viên;

23. Ông Nguyễn Thanh Nhã, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ – Uỷ viên;

24. Ông Đoàn Văn Hùng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp – Uỷ viên;

25. Ông Đỗ Thanh Xuân, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hoá- thể thao & du lịch - Uỷ viên;

26. Ông Trần Anh Tú, Giám đốc Đài Phát thanh & truyền hình tỉnh – Uỷ viên;

27. Ông Nguyễn Công Thành, Uỷ viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Uỷ viên;

28. Ông Nguyễn Anh Sơn, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh – Uỷ viên;

29. Ông Lã Mạnh Doanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ – Uỷ viên;

Các tin khác