Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường tỉnh Nam Định

- Đ/c Trần Minh Oanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phụ trách chung chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Bộ chính trị, Ban bí thư Trung ương, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh về việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường tỉnh Nam Định

- Đ/c Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo; thay mặt trưởng ban chỉ đạo điều hành các công việc của ban chỉ đạo theo sự ủy quyền của Trưởng ban chỉ đạo; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND các phường Thành phố Nam Định.

- Đ/c Phạm Văn Kiệm Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo; chỉ đạo công tác tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND huyện, phường nhiệm kỳ 2004-2009; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện Giao thủy

- Đ/c Trần Mạnh Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các huyện ủy, thành ủy thực hiện công tác cán bộ và chính sách cán bộ theo phân công, phân cấp của Ban Thường vụ tỉnh ủy; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện Nam Trực

- Đ/c Nguyễn Công Chuyên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo phụ trách công tác tuyên truyền và quán triệt các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy về chủ trương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện Trực Ninh

- Đ/c Trần Tất Tiệp giám đốc Sở Nội vụ, phối hợp với các thành viên và các ngành tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường, kết hợp Sở Tài chính dự trù kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường trình UBND tỉnh phê duyệt

-Đ/c Bùi Tân Tiến Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Đặng Việt Hùng Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Đ/c Vũ Xuân Trường Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đoàn Văn Hùng Giám đốc Sở tư pháp, Phạm Đình Nghị Giám đốc sở Tài chính, Nguyễn Mạnh Hiền giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ban chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác, đồng thời trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND các huyện Xuân Trường, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Ý Yên, Mỹ Lộc, Vụ Bản.

-Đ/c Nguyễn Anh Sơn Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Ủy viên; Đ/c Nguyễn Thanh Nhã, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Long Phó chánh văn phòng UBND tỉnh, ủy viên Ban chỉ đạo,  thường xuyên tổng hợp tình hình và kết quả việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường.

Chi tiết Thông báo số 02-TB/BCĐ

Các tin khác