Thông báo về việc xét tuyển đội viên dự án 600 Phó chủ tịch xã

1. Số lượng  đội viên Dự án cần tuyển chọn: 600 người.

2. Hình thức tuyển chọn: xét tuyển.          

3. Đối tượng đăng ký dự tuyển đội viên Dự án phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

a) Là thanh niên có quốc tịch Việt Nam đang công tác ở trong và ngoài nước đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

b) Có độ tuổi dưới 30 là đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

c) Có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu công việc. Ưu tiên tuyển chọn người được đào tạo ở các chuyên ngành ngành như: Kinh tế, khoa học - kỹ thuật, nông lâm nghiệp và thủy sản, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên - môi trường, luật và pháp lý.

d) Có phẩm chất đạo đức tốt.

đ) Có sức khỏe tốt.

e) Có đơn tình nguyện đến làm việc tại các xã thuộc huyện nghèo theo phân công của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian ít nhất là 05 năm.

Ưu tiên trong tuyển chọn: Ưu tiên những thanh niên là người thuộc tỉnh có huyện nghèo, là người dân tộc thiểu số, người biết tiếng dân tộc thiểu số, người có hiểu biết về phong tục, tập quán địa phương; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; người có kinh nghiệm trong quản lý hành chính.

4. Hồ sơ tuyển chọn

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký tham gia Dự án theo mẫu của Bộ Nội vụ.

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ có liên quan.

- Bản nhận xét của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi trí thức trẻ đã từng làm việc trước khi có đơn đăng ký tham gia Dự án (nếu có).

b) Địa chỉ liên hệ nhận mẫu Đơn đăng ký và Sơ yếu lý lịch:

Trí thức trẻ nhận mẫu Đơn và Sơ yếu lý lịch tại các địa chỉ sau:

- Sở Nội vụ của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Trang thông tin điện tử Bộ Nội vụ: http://moha.gov.vn

- Website của Trung ương Đoàn TNCSHCM: http://doanthanhnien.vn

- Ban quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã, địa chỉ số 8A Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: Tổng đài (04).62820404 máy lẻ: 9011, 9022.

- Ban Tổ chức Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, địa chỉ số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (04).62631786; Fax: (04).62702600 và tại Ban Tổ chức các tỉnh tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia Dự án

a) Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 25/4/2011.

b) Địa điểm nhận hồ sơ:

- 01 bộ gửi về Sở Nội vụ của tỉnh nơi tình nguyện đến công tác.

- 01 bộ gửi về Ban quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã (địa chỉ số 8A Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội) để thẩm định và theo dõi chung.

(Thông tin chi tiết về hồ sơ xin liên hệ với ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án. Điện thoại: 0988750188)

Thông báo này được niêm yết tại Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương./.

Các tin khác