Tình hình thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường tại tỉnh Nam Định
Về tổng kết nhiệm kỳ HĐND huyện, phường. Đến ngày 20/4 các huyện và các phường của tỉnh Nam Định (9 huyện và 20 phường) đã hoàn thành việc tổng kết nhiệm kỳ của HĐND. Trên cơ sở hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ, các huyện, các phường đã chuẩn bị báo cáo và tiến hành tổng kết nhiệm kỳ của HĐND và UBND đảm bảo chất lượng và yêu cầu đề ra.
Về chính sách cán bộ. Ban Thường vụ tỉnh uỷ đã họp và ban hành kết luận số 06-KL/TU ngày 15/4/2009 về công tác nhân sự đối với việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường và thí điểm Bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND tại 2 huyện: Giao Thuỷ,  Nam Trực và 4 phường: Vị Hoàng, Vị Xuyên, Bà Triệu, Trường Thi.
Nhân sự Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Uỷ viên UBND các huyện và phường của tỉnh cũng đã được chuẩn bị chu đáo và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự kiến sẽ bổ nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện, phường vào đầu tháng 5 năm 2009. Các chức danh còn lại sẽ cố gắng phấn đấu bổ nhiệm xong vào trung tuần tháng 5 năm 2009.
Trong thời gian tới Tỉnh Nam Định chủ trương: Sau khi bổ nhiệm xong các chức danh Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND, Uỷ viên UBND huyện, phường sẽ tổ chức tập huấn kỹ nội dung của Luật Tổ chức HĐND và UBND và Nghị Quyết 725/2009/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan.

Các tin khác