Bãi bỏ quy định: Khi khen thưởng đối với tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể thì tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Cụ thể, bãi bỏ nội dung: "Khi khen thưởng đối với tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể thì tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (ngày 09 tháng 11 năm 2020).

Chi tiết Thông tư tại đây./.

Các tin khác