Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật từ 15/12/2021

Nghị định đã chính thức bãi bỏ 13 Nghị định kể từ ngày 15/12/2021.

Sở Nội vụ tỉnh Nam Định trân trọng giới thiệu Nghị định  số 110/2021/NĐ-CP


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác