Công văn số 5614/BNV-VTLTNN ngày 09/11/2021 của Bộ Nội vụ v/v lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Văn bản 5614/BNV-VTLTNN

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác