Danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học

Theo đó từ ngày 25/3/2022 có 21 đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam và 165 đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (gồm 121 đơn vị thuộc các Trường Đại học và 44 đơn vị thuộc các Sở giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố)

Chi tiết Thông báo số 297/TB-QLCL

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác