Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Nam Định

Ngày 30/9/2020, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Nam Định. Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã của tỉnh Nam Định gồm 5 Chương, 38 Điều. Ngoài quy định chung và tổ chức thực hiện thì Quy chế quy định rõ 3 hình thức tuyển dụng công chức cấp xã là thi tuyển; xét tuyển, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng quân sự và tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt. Việc xây dựng Quy chế dựa trên nguyên tắc bám sát những quy định của pháp luật đồng thời cũng quy định cụ thể các bước thực hiện trong từng phương thức tuyển dụng để các địa phương cũng như các đối tượng được tuyển dụng dễ dàng tiếp cận và theo dõi.

Theo Quy chế này, thi tuyển công chức cấp xã thực hiện 2 vòng thi. Vòng 1 thi trắc nghiệm Kiến thức chung và Tin học; vòng 2 thi kiến thức chuyên ngành (phỏng vấn hoặc thi viết). Việc xét tuyển, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng quân sự và những trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng thực hiện kiểm tra hồ sơ và kiểm tra sát hạch. Trong các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng, chỉ có một trường hợp không phải lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch là trước khi được bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã đã là công chức cấp xã.

Chất lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Nam Định đã có những chuyển biến tích cực những năm gần đây. Việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã cũng là một trong những giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng đầu vào đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh./.

          Chi tiết Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Nam Định xem tại đây./.

                                                                                                                  Phòng XDCQ&CTTN

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác