Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tư pháp

Đây là quan điểm về Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh ký thông qua tại Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 08/12/2021.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 08/12/2021

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác