Về việc tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua năm 2020

Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy những kết quả và thành tích đạt được trong năm 2019; để thực hiện tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch 05 năm (2016 – 2020) của tỉnh, UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề: “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025”. Trên cơ sở nội dung phong trào thi đua, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương, các cụm, khối thi đua của tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn của từng ngành, đơn vị, địa phương, tổ chức phát động và triển khai sâu rộng, có hiệu quả phong trào thi đua đến tất cả các cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân để khơi dậy tinh thần tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao nhất góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

1. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Khởi công xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định, dự án Bệnh viện Đa khoa 700 giường, Nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định I tại huyện Hải Hậu. Hoàn thành đưa vào sử dụng cầu Thịnh Long; giai đoạn 1 dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và dự án xây dựng tỉnh lộ 487B, 488B...Tổ chức thực hiện Quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (mở rộng gồm toàn bộ huyện Mỹ Lộc, 03 xã huyện Vụ Bản, 05 xã huyện Nam Trực) và các quy hoạch cũng như tiến độ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, khu đô thị tại các huyện trong tỉnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách ở mức cao nhất.

2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển bền vững, hiệu quả, gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn thông qua tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế; củng cố và phát triển các loại hình hợp tác xã; đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, chăn nuôi quy mô lớn, an toàn dịch bệnh vào đầu tư sản xuất; hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện sản xuất theo chuỗi liên kết, thông qua áp dụng các công nghệ mới, tiên tiến trong chế biến, bảo quản nông sản. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong toàn xã hội, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của các xã, huyện, nhất là các tiêu chí về sản xuất, môi trường, văn hóa, an ninh trật tự để đảm bảo tính bền vững gắn với mô hình nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025; phấn đấu trong năm 2020 có 25% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Có 10 mô hình nông thôn mới kiểu mẫu trở lên ở xã, thôn; Huyện Hải Hậu cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Đẩy mạnh thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; trong năm 2020 có ít nhất 100 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP.

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả  phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” do Thủ tướng Chính phủ phát động theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi”, thi đua “Giảm chi phí quản lý trong các doanh nghiệp”, “Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất kinh doanh”, "Thi đua lao động giỏi với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao", “Lao động hiệu quả - Phát triển bền vững - Hội nhập thành công”, “Môi trường xanh - quầy hàng sạch - cử chỉ đẹp” …, phấn đấu có nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giỏi, ổn định, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/6/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020; các Chương trình, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp như cam kết, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và các dự án đã được cấp phép đầu tư sớm đi vào hoạt động; khuyến khích đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn và các ngành sản xuất công nghệ cao. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp về tìm hiểu, đầu tư vào tỉnh, nhất là các dự án có vốn lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường…

4. Phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa xã hội, như: Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa - uống nước nhớ nguồn”; phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trong giai đoạn mới” gắn với chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh, Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn”. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, giữ vững vị trí trong tốp dẫn đầu toàn quốc, triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của ngành Y tế gắn với "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và phong trào "xây dựng bệnh viện xuất sắc toàn diện". Mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, thực hiện tốt chính sách xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo; tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo... góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

5. Thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh thông qua các phong trào “Thi đua Quyết thắng”, “Vì An ninh Tổ quốc”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trong lực lượng vũ trang nhân dân.Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững ổn định chính trị; đảm bảo an sinh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông, nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.

6. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 theo kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh.

Tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Papi), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Sipas). Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh, Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục triển khai các nội dung theo Phương án Tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 tỉnh Nam Định.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua như: “Xây dựng chính quyền vững mạnh”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, xây dựng văn minh công sở”. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ và các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) với tổ chức thực hiện các phong trào thi đua như: “Xây dựng chỉnh đốn Đảng”, “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”, "Đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo", "Dân vận khéo", "Lao động giỏi, sáng tạo, hiệu quả, chất lượng, xây dựng cơ quan, Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện"... góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

7. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành có giải pháp phù hợp, đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Nam Định thời kỳ mới”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”, “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” trong các tổ dân phố, khu dân cư; “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi để thoát nghèo - vì nghĩa tình đồng đội”; “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”...; các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2015-2020.

8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Tăng cường công tác quản lý, định hướng thông tin báo chí, tuyên truyền. Đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng. Tiếp tục nâng cao chất lượng các kênh chương trình, các trang thông tin, tăng thời lượng các chuyên đề, chuyên mục để phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu giải trí của nhân dân. Tập trung tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước; các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn nhất là việc tổ chức triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

9. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm đối với công tác thi đua, khen thưởng trong toàn xã hội.

Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến phải được
coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức và chỉ đạo các
phong trào thi đua, nhằm bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương; các cụm, khối thi đua phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua, đổi mới phương thức hoạt động; cụ thể hóa những nội dung, tiêu chí thi đua cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả cao nhất; phương pháp và hình thức thi đua phải phù hợp với đặc điểm và điều kiện cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương nhằm thu hút đông đảo mọi người tích cực tham gia.

Tổ chức tốt Đại hội thi đua yêu nước, hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X theo Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh, tạo không khí thi đua sôi nổi trong phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ mọi người phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức phát động phong trào thi đua, đăng ký các chỉ tiêu thi đua gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua Khen thưởng) trước ngày 31/3/2020. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn các ngành, đơn vị, địa phương, các cụm, khối thi đua của tỉnh triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đồng thời theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh./.

Chi tiết công văn tại đây./.

Các tin khác