Công văn số 455/T.Tr-VP ngày 09/11/2021 của Thanh tra tỉnh V/v triển khai thực hiện Thông tư số: 04/2021//TTCP, 05/TT-TTCP, 06/TT-TTCP, 07/TT-TTCP của Thanh tra Chính Phủ
  • Công văn số 455/T.Tr-VP ngày 09/11/2021 của Thanh tra tỉnh V/v triển khai thực hiện Thông tư số: 04/2021//TTCP, 05/TT-TTCP, 06/TT-TTCP, 07/TT-TTCP của Thanh tra Chính Phủ
  • 455/T.Tr-VP
  • Thanh tra tỉnh
  • Chánh thanh tra Đinh Ngọc Văn
  • 09/11/2021
  • Công văn
  • Thanh tra
  • Tải về (188 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
949/UBND-VP8 04/11/2021 Công văn số 949/UBND-VP8 ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh V/v tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên dạy mầm non của huyện Nghĩa Hưng, đợt 2 năm 2021 Tải về 157
858/UBND-VP7 08/11/2021 Công văn số 858/UBND-VP7 ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh V/v tăng cường ứng dụng CNTT trong thực thi công vụ Tải về 153
2422/QĐ-UBND 09/11/2021 Quyết định 2422/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh v/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định Tải về 191
2449/QĐ-UBND 11/11/2021 Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tải về 192
11/11/2021 Đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2021 Tải về 204
234/TB-UBND 10/11/2021 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện phápcấp báchphòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Nam Trực Tải về 156
175/QĐ-UBND 10/11/2021 Quyết định Về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại xã Nam Mỹ, huyện Nam Trựcđể phòng, chống dịch COVID-19 Tải về 158
8149/CĐ-VPCP 07/11/2021 Công Điện Về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Tải về 176
41-QĐ/TW 03/11/2021 Quy định 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ Tải về 1505
2324/KH-SNV 08/11/2021 Điều tra đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về 215
5555/BNV-CCVC 05/11/2021 V/v sửa đổi tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập Tải về 540
1607/SNV-VTLT 03/08/2021 V/v Hướng dẫn giao nộp, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ Lịch sử Tải về 504
2298/HD-SNV 04/11/2021 Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 Tải về 603
359/SNV-CCVTLT 13/03/2020 Hướng dẫn giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng phục vụ nghiên cứu lịch sử Tải về 156
359/SNV-CCVTLT 13/03/2020 V/v hướng dẫn giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng phục vụ nghiên cứu lịch sử Tải về 157
06/2021/TT-BNV 01/11/2021 Thông tư số 06/2021/TT-BNV ngày 01/11/2021 của Bộ Nội vụ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Tải về 242
92/2021/TT-BTC 28/10/2021 Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức Tải về 815
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Về công tác văn thư Tải về 167
92/2021/TT-BTC 28/10/2021 Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức Tải về 302
127/KH-UBND 01/11/2021 Kế hoạch 127/KH-UBND của UBND tỉnh Nam Định ban hành ngày 01/11/2021 triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021-2022 Tải về 175