Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2019
  • Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2019
  • ủy ban nhân dân tỉnh
  • 20/11/2019
  • Danh sách
  • Biên chế - Tiền lương
  • Tải về (214 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Thông báo công khai ngân sách quý 3-2019
Mã số: 1155/TB-SNV
Thông báo
Ban hành: 09/10/2019