(Dự thảo) Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2030
  • (Dự thảo) Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2030
  • Dự thảo
  • thanh niên
  • Tải về (551 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
(Dự thảo) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Về phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2030 Tải về 304
2456/QĐ-UBND 12/11/2021 Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030 Tải về 250
2410/QĐ-SNV 17/11/2021 Quyết định số 2410/QĐ-SNV ngày 17/11/2021 v/v công khai giao dự toán bổ sung ngân sách năm 2021 Tải về 172
2403/QĐ-SNV 16/11/2021 Quyết định số 2403/QĐ-SNV ngày 16/11/2021 v/v công khai giao dự toán bổ sung năm 2021 Tải về 180
31/2021/TT-BGDDT 10/11/2021 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập. Tải về 832
148/UBND-VP2 12/11/2021 V/v triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Tải về 163
2363/SNV-T.Tr 11/11/2021 Công văn số 2363/SNV-T.Tr ngày 11/11/2021 của Sở Nội vụ v/v hướng dẫn một số nội dung về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm Tải về 807
455/T.Tr-VP 09/11/2021 Công văn số 455/T.Tr-VP ngày 09/11/2021 của Thanh tra tỉnh V/v triển khai thực hiện Thông tư số: 04/2021//TTCP, 05/TT-TTCP, 06/TT-TTCP, 07/TT-TTCP của Thanh tra Chính Phủ Tải về 189
949/UBND-VP8 04/11/2021 Công văn số 949/UBND-VP8 ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh V/v tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên dạy mầm non của huyện Nghĩa Hưng, đợt 2 năm 2021 Tải về 158
858/UBND-VP7 08/11/2021 Công văn số 858/UBND-VP7 ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh V/v tăng cường ứng dụng CNTT trong thực thi công vụ Tải về 154
2422/QĐ-UBND 09/11/2021 Quyết định 2422/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh v/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định Tải về 191
2449/QĐ-UBND 11/11/2021 Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tải về 193
11/11/2021 Đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2021 Tải về 206
234/TB-UBND 10/11/2021 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện phápcấp báchphòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Nam Trực Tải về 158
175/QĐ-UBND 10/11/2021 Quyết định Về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại xã Nam Mỹ, huyện Nam Trựcđể phòng, chống dịch COVID-19 Tải về 159
8149/CĐ-VPCP 07/11/2021 Công Điện Về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Tải về 176
41-QĐ/TW 03/11/2021 Quy định 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ Tải về 1507
2324/KH-SNV 08/11/2021 Điều tra đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về 215
5555/BNV-CCVC 05/11/2021 V/v sửa đổi tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập Tải về 541
1607/SNV-VTLT 03/08/2021 V/v Hướng dẫn giao nộp, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ Lịch sử Tải về 504