Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2021
  • Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2021
  • 08/KH-UBND
  • Ủy ban nhân dân tỉnh
  • Phạm Đình Nghị
  • 21/01/2021
  • Kế hoạch
  • Thi đua - Khen thưởng
  • Tải về (572 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
26/VPHĐBCQG-TT 18/01/2021 Hướng dẫn mẫu dấu của các tổ phụ trách bầu cử Tải về 700
102/2000/TT-BTC 23/11/2020 Thông tư số 102/2000/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về 310
4711/KH-BTTTT 26/11/2020 Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT, ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026 Tải về 1082
13-HD/UBKTTW 02/12/2020 Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp Tải về 715
13/TT-MTTQ-BTT 19/01/2021 Thông tri số 13/TT-MTTQ-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về 1858
09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN 15/01/2021 Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về 16666
1186/2021/UBTVQH14 11/01/2021 Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung Tải về 11013
1187/NQ-UBTVQH14 11/01/2021 Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về 5150
1185/NQ-UBTVQH14 11/01/2021 Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về 2269
02/CT-TTg 14/01/2021 Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về 1236
133/2020/QH14 17/11/2020 Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về 679
45-CT/TW 20/06/2020 Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về 945
14/01/2021 Thông báo điều chỉnh thời gian nộp, nhận phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020 huyện Giao Thủy Tải về 208
159/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp Tải về 370
1782/QĐ-TTg 11/01/2021 Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Tải về 298
14/01/2021 Thông báo tuyển dụng giáo viên tiểu học huyện Giao Thủy năm 2020 Tải về 399
1/2021/TT-BNV 11/01/2021 Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về 3026
12/01/2021 Thông báo tuyển dụng công chức xã, phường của UBND thành phố Nam Định Tải về 481
3174/QĐ-UBND 31/12/2020 Danh sách người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2020 Tải về 403
3174/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng lại công chức năm 2020 Tải về 514