Phụ biểu yêu cầu trình độ chuyên môn đối với người dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
  • (Kèm theo Công văn số 805/UBND-VP8 ngày /11/2019 của UBND tỉnh Nam Định)
  • 06/11/2019
  • Biểu mẫu
  • Công chức viên chức
  • Tải về (114 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Thông báo công khai ngân sách quý 3-2019
Mã số: 1155/TB-SNV
Thông báo
Ban hành: 09/10/2019
Danh bạ điện thoại
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 02/04/2019
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Mã số: 1049/TB-SNV
Thông báo
Ban hành: 11/09/2019
Báo cáo danh sách HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 20/08/2019