Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
  • Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
  • 69-QĐ/TW
  • Bộ Chính trị
  • Võ Văn Thưởng
  • 06/07/2022
  • Quy định
  • Khác
  • Tải về (6957 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
18/2022/QĐ-UBND 12/07/2022 Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định Tải về 128
76/2022/NQ-HĐND 12/07/2022 Nghị quyết số 76/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức có bằng tốt nghiệp sau đại học Tải về 361
08/2022/TT-BTTTT 30/06/2022 Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin Tải về 368
07/2022/TT-BTTTT 30/06/2022 Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông Tải về 282
03/2022/TT-BVHTTDL 08/07/2022 Thông tư số 03/2022/TT-BVHTTDL ngày 07/7/2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở Tải về 292
85/KH-UBND 30/06/2022 Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định Thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, tỉnh Nam Định Tải về 155
1223/QĐ-UBND 07/07/2022 Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Tải về 157
1222/QĐ-UBND 07/07/2022 Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản, trực thuộc Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Tải về 143
01/CTPH-SNV-ĐTN 29/06/2022 Chương trình phối hợp số 01/CTPH-SNV-ĐTN ngày 29/6/2022 giữa Sở Nội vụ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định giai đoạn 2022-2026 Tải về 273
1208/QĐ-UBND 05/07/2022 Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc tổ chức lại Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa, thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và đổi tên thành Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về 126
1207/QĐ-UBND 05/07/2022 Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định QĐ v/v thành lập Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản, trực thuộc Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở hợp nhất Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản huyện Giao Thủy, Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản huyện Hải Hậu, Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản huyện Nghĩa Hưng, Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản huyện Vụ Bản và Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thành phố Nam Định Tải về 120
766/QĐ-TTg 23/06/2020 Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử Tải về 723
02/2022/TT-BVHTTDL 01/07/2022 Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện Tải về 962
16/2022/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định Tải về 133
1200/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tải về 149
06/2022/TT-BNV 28/06/2022 Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư Tải về 586
765/QĐ-TTg 23/06/2022 Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ Tải về 177
430/UBND-VP8 28/06/2022 Văn bản số 430/UBND-VP8 ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh về việc hợp đồng với nhân viên y tế trường học Tải về 173
1175/QĐ-UBND 28/06/2022 Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về 128
1187/SNV-CCVC 28/06/2022 Văn bản số 1187/SNV-CCVC ngày 28/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc tạm xếp hạng và phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo các ĐVSNCL thuộc UBND cấp huyện Tải về 355