Thông tư số 01/2023/TT-BNNPTNT ngày 25/5/2023 Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương
  • Thông tư số 01/2023/TT-BNNPTNT ngày 25/5/2023 Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương
  • 01/2023/TT-BNNPTNT
  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Bộ trưởng Lê Minh Hoan
  • 25/05/2023
  • Thông tư
  • Thanh tra
  • Tải về (18 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
1278/SNV-TĐKT 24/05/2023 Về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023 Tải về 17
134/KH-SNV 17/01/2022 KẾ HOẠCH Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 Tải về 23
789-CV/BTCTU 24/10/2022 V/v công khai danh sách quy hoạch (Trần Thị Thuý Hiền) Tải về 42
1022/QĐ-SNV 06/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020-2025 và quy hoạch giai đoạn 2025-2030 các chức danh lãnh đạo cấp Phòng thuộc Sở Tải về 37
1061/SNV-VP 09/06/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v Giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 Tải về 27
2723/QĐ-SNV 27/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Giao chỉ tiêu biên chế công chức quản lý hành chính, Tạm giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2022 Tải về 23
2478/QĐ-SNV 29/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm công chức (Bùi Thị Hoa) Tải về 26
1929/TB-SNV 22/09/2022 Thông báo chủ trương của lãnh đạo Sở về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở Tải về 18
1614/QĐ-SNV 15/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm lại công chức (Bùi Quang Khải) Tải về 19
804/QĐ-SNV 27/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm lại công chức (Vũ Ngọc Phan) Tải về 20
801/QĐ-SNV 27/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm lại công chức (Trần Văn Quang) Tải về 14
805/QĐ-SNV 27/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm lại công chức (Nguyễn Thị Lan Anh) Tải về 10
790/TB-SNV 26/04/2022 Thông báo thực hiện quy trình xét xét bổ nhiệm lại đối với công chức (Bùi Quang Khải) Tải về 13
629/QĐ-SNV 24/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm viên chức (Mai Đức Trung) Tải về 18
599/QĐ-SNV 24/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm viên chức (Lâm Thị Bích Hường) Tải về 8
626/QĐ-SNV 24/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm công chức (Đặng Xuân Hoàn) Tải về 10
628/QĐ-SNV 24/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm công chức (Hoàng Thị Thu Chang) Tải về 14
86/TB-SNV 11/01/2022 Thông báo thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại đối với công chức (Vũ Ngọc Phan, Nguyễn Thị Lan Anh, Trần Văn Quang) Tải về 13
272/KH-SNV 07/02/2023 KẾ HOẠCH Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023 Tải về 20
2758/QĐ-SNV 30/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích trong công tác của Sở Nội vụ năm 2022 Tải về 13