Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 805/UBND-VP8
  • Ủy ban nhân dân tỉnh
  • Phạm Đình Nghị
  • 06/11/2019
  • Công văn
  • Công chức viên chức
  • Tải về (132 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Thông báo công khai ngân sách quý 3-2019
Mã số: 1155/TB-SNV
Thông báo
Ban hành: 09/10/2019
Danh bạ điện thoại
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 02/04/2019
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Mã số: 1049/TB-SNV
Thông báo
Ban hành: 11/09/2019
Báo cáo danh sách HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 20/08/2019