Về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh
  • Về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh
  • 598/SNV-TĐKT
  • Sở Nội vụ
  • Đinh Ngọc Hải
  • 20/04/2020
  • Công văn
  • Thi đua - Khen thưởng
  • Tải về (272 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
747/QĐ-UBND 03/04/2020 Quyết định phê duyệt kết quả thi và danh sách trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019, 2020 Tải về 392
77/2019/TT-BTC 11/11/2019 Thông tư số 77/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ Tải về 264
676/QĐ-UBND 27/03/2020 Công bố danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng CDNN giáo viên THCS hạng II lên hạng I và giáo viên THPT hạng III lên hạng II Tải về 253
392/TB-SGDĐT 24/03/2020 Thông báo số 392/TB-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc tuyển dụng giáo viên cho các đơn vị dự tuyển là Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, các trường Trung học phổ thông công lập không chuyên và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp tỉnh Nam Định năm 2020 Tải về 451
24/03/2020 Báo cáo CCHC quý 1/2020 của Bộ Nội vụ Tải về 276
432/SNV-CCHC 24/03/2020 Công văn 432/SNV-CCHC ngày 24/3/2020 Hướng dẫn xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 Tải về 294
24/03/2020 Ban hành kèm theo Công văn số 432/SNV-CCHC, ngày 24/3/2020 của Sở Nội vụ Tải về 624
885/QĐ-SNV 31/12/2019 Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020 Tải về 946
865/QĐ-SNV 13/12/2019 Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 Tải về 638
2666/QĐ-UBND 29/11/2019 Công bố danh mục TTHC lĩnh vực Thanh tra Tải về 282
1832/QĐ-UBND 29/08/2018 Công bố danh mục TTHC lĩnh vực Bồi thường nhà nước Tải về 291
1957/QĐ-UBND 07/09/2018 Công bố danh mục TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội Tải về 273
2170/QĐ-UBND 04/10/2018 Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Phòng chống tham nhũng Tải về 353
20 20/03/2020 Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II lên hạng I, giáo viên Trung học Phổ thông hạng III lên hạng II Tải về 410
QĐ 122/QĐ-SNV 21/01/2020 Quyết định công khai dự toán năm 2020 Tải về 363
31/01/2020 Kết quả mua sắm sửa chữa tài sản năm 2019 Tải về 262
113/TB-SNV 20/01/2020 Công khai ngân sách quý IV và năm 2019 Tải về 298
05/01/2019 Kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, mua sắm tài sản Tải về 1076
2320/QĐ-UBND 21/10/2019 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện Tải về 397
1109/QĐ-UBND 29/05/2019 V/v Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã Tải về 364