Tìm thấy: 238 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
79/KH-UBND 13/06/2022 Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu” giai đoạn 2021-2025 Thi đua - Khen thưởng Tải về 26
941/SNV-TĐKT 24/05/2022 Công văn số 941/SNV-TĐKT này 24/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022 Thi đua - Khen thưởng Tải về 62
693/HD-SNV 05/04/2022 Hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019 - 2025 Thi đua - Khen thưởng Tải về 442
39/KH-UBND 25/03/2022 Kế hoạch biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Thi đua - Khen thưởng Tải về 114
544/HD-BTĐKT 23/03/2022 Hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 Thi đua - Khen thưởng Tải về 388
544/HD-BTĐKT 23/03/2022 Hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019 - 2025 Thi đua - Khen thưởng Tải về 1909
378/QĐ-TTg 23/03/2022 Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Thi đua - Khen thưởng Tải về 65
468/HD-SNV 11/03/2022 Hướng dẫn về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 Thi đua - Khen thưởng Tải về 90
02/KH-HĐTĐKT 07/03/2022 Kế hoạch công tác của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh năm 2022 Thi đua - Khen thưởng Tải về 169
336/SNV-TĐKT 25/02/2022 Về việc triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2022 Thi đua - Khen thưởng Tải về 94
273/QĐ-TTg 24/02/2022 Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ Thi đua - Khen thưởng Tải về 63
242/QĐ-CTN 22/02/2022 Quyết định về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" Thi đua - Khen thưởng Tải về 49
223/QĐ-CTN 18/02/2022 Quyết định số 223/QĐ-CTN về việc điều chỉnh thông tin khen thưởng (đối với ông Trần Lợi Thiệp) Thi đua - Khen thưởng Tải về 67
01/TB-HĐTĐKT 19/01/2022 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Thi đua - Khen thưởng Tải về 195
26/UBND-VP8 17/01/2022 Văn bản số 26/UBND-VP8 ngày 17/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động, triển khai phong trào thi đua năm 2022 Thi đua - Khen thưởng Tải về 109
121/HD-BTĐKT 13/01/2022 Hướng dẫn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 Thi đua - Khen thưởng Tải về 53
111/QĐ-UBND 12/01/2022 Quyết định về việc công nhận, giao nhiệm vụ Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua của tỉnh năm 2022 Thi đua - Khen thưởng Tải về 46
2974/HD-BTĐKT 29/11/2021 Hướng dẫn số 2974/HD-BTĐKT ngày 29/11/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Thi đua - Khen thưởng Tải về 1220
1936/QĐ-TTg 17/11/2021 Quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 17/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ Thi đua - Khen thưởng Tải về 79
1933/QĐ-TTg 17/11/2021 Quyết định số 1933/QĐ-TTg ngày 17/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Chính phủ Thi đua - Khen thưởng Tải về 79
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10