Tìm thấy: 122 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
765/QĐ-TTg 23/06/2022 Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ Văn thư - Lưu trữ Tải về 13
09/TB-HĐKT 13/06/2022 Thông báo số 09/TB-HĐKT ngày 13/6/2022 của Hội đồng kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về Kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2022 Văn thư - Lưu trữ Tải về 35
07/TB-HĐKT 23/05/2022 Thông báo số 07/TB-HĐKT ngày 23/5/2022 của Hội đồng kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Thông báo về kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2022 Văn thư - Lưu trữ Tải về 68
370/VTLTNN-NV 10/05/2022 Công văn số 370/VTLTNN-NV về việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý tài liệu điện tử Văn thư - Lưu trữ Tải về 158
03/2022/TT-BTNMT 28/02/2022 Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Văn thư - Lưu trữ Tải về 68
254/KH-SNV 10/02/2022 Kế hoạch số 254/KH-SNV ngày 10/02/2022 của Sở Nội vụ về công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 Văn thư - Lưu trữ Tải về 287
14/KH-UBND 25/01/2022 Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Nam Định công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 Văn thư - Lưu trữ Tải về 162
69/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị Quyết số 69/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của HĐND tỉnh Nam Định Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam Định Văn thư - Lưu trữ Tải về 25
2106/QĐ-UBND 30/09/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Văn thư - Lưu trữ Tải về 127
909/QĐ-BNV 27/08/2021 Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ Văn thư - Lưu trữ Tải về 121
41 /TTLT-NgV 16/08/2021 V/v giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ Văn thư - Lưu trữ Tải về 142
1607/SNV-VTLT 03/08/2021 V/v Hướng dẫn giao nộp, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ Lịch sử Văn thư - Lưu trữ Tải về 181
843 /QĐ-BNV 31/07/2021 Quyết định số 843 /QĐ-BNV ngày 31/7/2021 của Bộ Nội vụ v/v Công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ Văn thư - Lưu trữ Tải về 129
1168/SNV- TTLT 15/07/2021 V/v khảo sát tài liệu lưu trữ tồn đọng Văn thư - Lưu trữ Tải về 145
1474/QĐ-UBND 12/07/2021 Về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Nam Định Văn thư - Lưu trữ Tải về 136
1223/SNV-VTLT 04/06/2021 Công văn số 1223/SNV-VTLT ngày 03/6/2021 của Sở Nội vụ v/v hướng dẫn tiêu huỷ tài liệu hết giá trị Văn thư - Lưu trữ Tải về 311
03/2021/QĐ-UBND 01/03/2021 ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Văn thư - Lưu trữ Tải về 252
18/KH-UBND 05/02/2021 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 Văn thư - Lưu trữ Tải về 468
289/QĐ-SNV 21/01/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Nội quy khai thác tài liệu lưu trữ Văn thư - Lưu trữ Tải về 402
25/12/2020 Về việc báo cáo thống công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2020 Văn thư - Lưu trữ Tải về 249
1 2 3 4 5 6 7