Tìm thấy: 169 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
2070/QĐ-SNV 11/10/2022 Quyết định số 2070/QĐ-SNV ngày 11/10/2022 của Sở Nội vụ về việc công khai dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2022 Khác Tải về 127
1851/TB-SNV 08/09/2022 Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 Khác Tải về 74
1371/TB-SNV 14/07/2022 Thông báo số 1371/TB-SNV ngày 14/7/2022 công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2022 Khác Tải về 156
69-QĐ/TW 06/07/2022 Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Khác Tải về 7833
42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng Khác Tải về 445
1170/QĐ-SNV 23/06/2022 Quyết định số 1170/QĐ-SNV ngày 23/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc Công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2022 (về việc nghỉ hưu) Khác Tải về 70
1134/QĐ-SNV 17/06/2022 Quyết định số 1134/QĐ-SNV ngày 17/6/2022 v/v công khai dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2022 Khác Tải về 133
81/KH-UBND 15/06/2022 Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2022-2025 Khác Tải về 263
151/BC-UBND 13/06/2022 Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định về Kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ, tỉnh Nam Định Khác Tải về 280
Đề cương tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU 02/06/2022 Đề cương tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về "Chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" kèm theo Công văn số 338-CV/BTGTU ngày 02/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Khác Tải về 137
40/KH-TCT 31/05/2022 Kế hoạch số 40/KH-TCT ngày 31/5/2022 của Tổ công tác Triển khai phát triển Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử về điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” năm 2022 Khác Tải về 156
08/TB-HĐND 23/05/2022 Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 23/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 Khác Tải về 209
739/TB-SNv 15/04/2022 Công khai ngân sách Quý I năm 2022 Khác Tải về 72
662/QĐ-SNV 30/03/2022 Quyết định số 662/QĐ-SNV ngày 30/3/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Ban hành Quy chế văn hoá công sở và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Khác Tải về 5886
471/KH-SNV 11/03/2022 Kế hoạch số 471/KH-SNV ngày 11/3/2022 của Sở Nội vụ về việc mua sắm tài sản năm 2022 Khác Tải về 256
Biểu công khai tình hình xử lý tài sản công 10/03/2022 Biểu công khai tình hình xử lý tài sản công Khác Tải về 161
21/TB-UBND 07/02/2022 Thông báo kết luận số 21/TB-UBND ngày 07/02/2022 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Khác Tải về 184
31/01/2022 Biên bản họp kết quả mua sắm tài sản Khác Tải về 642
Đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021 31/01/2022 Biểu công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021 Khác Tải về 144
222/KH-SNV 28/01/2022 Kế hoạch số 222/KH-SNV của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định ban hành ngày 28/01/2022 Về việc Duy trì,áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan năm 2022 Khác Tải về 186
1 2 3 4 5 6 7 8 9