Tìm thấy: 169 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
35/TB-TTLT 01/07/2021 Công khai dự toán ngân sách Quý II năm 2021 (Trung tâm lưu trữ) Khác Tải về 135
305-CV/TU 30/06/2021 Về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 Khác Tải về 188
1289/BC-SNV 15/06/2021 Báo cáo số 1289/BC-SNV ngày 15/6/2021 của Sở Nội vụ v/v Kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 Khác Tải về 277
706/KH-SYT 19/05/2021 Kế hoạch số 706/KH-SYT ngày 11/5/2021 của Sở Y tế tỉnh Nam Định đảm bảo y tế bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026 Khác Tải về 316
1030/QĐ-SNV 26/04/2021 về việc công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2021 Khác Tải về 173
978/TB-SNV 14/04/2021 Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 Khác Tải về 181
978/TB-SNV 14/04/2021 Thông báo công khai NS quý 1/2021 Khác Tải về 272
17/QĐ-TTLT 02/04/2021 Công khai dự toán ngân sách năm 2021 (Trung tâm lưu trữ) Khác Tải về 168
18/TB-TTLT 02/04/2021 Công khai dự toán ngân sách Quý I năm 2021 (Trung tâm lưu trữ) Khác Tải về 158
893/QĐ-SNV 31/03/2021 Quyết định số 893/QĐ-SNV Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Khác Tải về 554
515/QĐ-SNV 09/02/2021 Quyết định số 515/QĐ-SNV của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc Công khai dự toán bổ sung năm 2021 Khác Tải về 125
08/QĐ-TTLT 08/02/2021 Quy chế chi tiêu nội bộ Trung tâm lưu trữ Khác Tải về 428
01/02/2021 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2020 Khác Tải về 251
31/01/2021 Kết quả mua sắm năm 2020 Khác Tải về 431
31/01/2021 Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2020 ngày 31/01/2021 Khác Tải về 197
382/KH-SNV 26/01/2021 Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2021 Khác Tải về 1499
250/QĐ-SNV 20/01/2021 Quyết định ban hành quy chế quản lý, hoạt động trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Khác Tải về 719
53/QĐ-BNV 20/01/2021 Quyết định số 53/QĐ-BNV ngày 20/01/2021 của Bộ Nội vụ Ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Nội vụ Khác Tải về 412
229/QĐ-SNV 19/01/2021 về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021 Khác Tải về 195
229/QĐ-SNV 19/01/2021 Công khai dự toán năm 2021 Khác Tải về 314
1 2 3 4 5 6 7 8 9