Tìm thấy: 169 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
441/TB-SNV 15/01/2021 Thông báo số 441/TB-SNV ngày 15/01/2021 v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV và cả năm 2020 Khác Tải về 135
02/QĐ-TTLT 14/01/2021 Quy chế quản lý tài sản công của Trung tâm lưu trữ tỉnh Khác Tải về 654
30/QĐ-SNv 06/01/2021 Công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2020 Khác Tải về 306
17/TB-SNV 06/01/2021 Thông báo số 17/TB-SNV ngày 06/01/2021 của Sở nội vụ v/v Giao nhiệm vụ và phân công lịch làm việc tại trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khác Tải về 198
31/12/2020 Báo cáo kiểm kê tài sản cố định năm 2020 Khác Tải về 1292
2431/QĐ-SNV 03/12/2020 Công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2020 Khác Tải về 316
05/TB-VP 30/11/2020 Công khai quyết toán năm 2019 Khác Tải về 339
4711/KH-BTTTT 26/11/2020 Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT, ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026 Khác Tải về 1198
2149/TB-SNV 26/10/2020 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 Quý III Khác Tải về 305
1720/QĐ-SNV 10/09/2020 Công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2020 Khác Tải về 272
1131/TB=SNV 23/07/2020 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 Quý II Khác Tải về 286
20/2020/QĐ-TTg 22/07/2020 Về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với bộ, ngành, địa phương Khác Tải về 381
657/QĐ-SNV 28/04/2020 Công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2020 Khác Tải về 294
538/TB-SNV 13/04/2020 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 Quý I Khác Tải về 310
415/KH-SNV 23/03/2020 Kế hoạch mua sắm năm 2020 Khác Tải về 535
31/01/2020 Kết quả mua sắm sửa chữa tài sản năm 2019 Khác Tải về 345
QĐ 122/QĐ-SNV 21/01/2020 Quyết định công khai dự toán năm 2020 Khác Tải về 450
122/QĐ-SNV 21/01/2020 Công khai dự toán ngân sách năm 2020 Khác Tải về 282
113/TB-SNV 20/01/2020 Công khai ngân sách quý IV và năm 2019 Khác Tải về 391
53/QĐ-BTG 31/12/2019 Quy chế quản lý tài sản công của Ban Tôn giáo Khác Tải về 215
1 2 3 4 5 6 7 8 9