Tìm thấy: 169 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
875/QĐ-SNV 23/12/2019 Công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019 Khác Tải về 295
1155/TB-SNV 09/10/2019 Thông báo công khai ngân sách quý 3-2019 Khác Tải về 382
1049/TB-SNV 11/09/2019 Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Khác Tải về 454
17/07/2019 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2019 Khác Tải về 336
34/2019/NĐ-CP 24/04/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố Khác Tải về 383
02/04/2019 Danh bạ điện thoại Khác Tải về 348
277/QĐ-SNV 21/03/2019 Quyết định số 277/QĐ-SNV ngày 21/3/2019 v/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Khác Tải về 211
277/QĐ-SNV 21/03/2019 Quy chế quản lý tài sản công của cơ quan Sở Nội vụ Khác Tải về 266
31/01/2019 Thông báo tình hình thực hiện ngân sách năm 2018 Khác Tải về 367
09/2019/NĐ-CP 24/01/2019 Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/01/2019 Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước Khác Tải về 222
05/01/2019 Kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, mua sắm tài sản Khác Tải về 1636
31/12/2018 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2018 Khác Tải về 330
1582/QĐ-SNV 29/12/2018 Quyết định về việc Công khai dự toán năm 2019 Khác Tải về 372
14/10/2018 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2018 Khác Tải về 362
02/07/2018 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2018 Khác Tải về 346
02/07/2018 Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2018 Khác Tải về 322
02/04/2018 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I 2018 Khác Tải về 342
03/2018/TT-BNV 06/03/2018 Thông tư 03/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 06/3/2021 của Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ Khác Tải về 805
05/03/2018 Quy chế chi tiêu nội bộ Khác Tải về 703
04/01/2018 Quyết định về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước 2018 Khác Tải về 394
1 2 3 4 5 6 7 8 9