Tìm thấy: 169 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
611-QĐ/TU 04/12/2017 Quy định số 611-QĐ/TU ngày 04/12/2017 của Tỉnh uỷ Nam Định về chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ Khác Tải về 316
2698/QĐ-UBND 23/11/2017 Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Nam Định Khác Tải về 179
430/SNV-TCBCTL 19/06/2012 Công văn và mẫu phiếu hướng dẫn cung cấp thông tin về Hội để biên soạn cuốn sách danh tập các tổ chức Hội Khác Tải về 929
08 /2007/QĐ-BTTTT 24/12/2007 Quyết định số Số: 08 /2007/QĐ-BTTTT ngày24/12/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước Khác Tải về 205
129/2007/QĐ-TTg 02/08/2007 Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước Khác Tải về 2144
305/BHXH-PT 28/05/2007 Công văn số 305/BHXH-PT ngày 28/5/2007 hướng dẫn tạm thời việc giải quyết các chế độ chi ngắn hạn Khác Tải về 803
03/2007/TT-BLĐTBXH 30/01/2007 Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP của CP hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về Bảo hiểm xã hội bắt buộc Khác Tải về 1213
152/2006/NĐ-CP 22/12/2006 Nghị định 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc Khác Tải về 1213
58/1998/NĐ-CP 13/08/1998 Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13/08/1998 của Chính phủ ban hành điều lệ bảo hiểm y tế Khác Tải về 1173
1 2 3 4 5 6 7 8 9