Tìm thấy: 718 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
430/UBND-VP8 28/06/2022 Văn bản số 430/UBND-VP8 ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh về việc hợp đồng với nhân viên y tế trường học Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 25
30/TB-HĐTDL 22/06/2022 Thông báo số 30/TB-HĐTDL ngày 22/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng lại công chức năm 2022 về danh mục tài liệu ôn tập thi Vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 76
28/TB-HĐTDL 22/06/2022 Thông báo Kết quả thi vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 74
29/TB-HĐTDL 22/06/2022 Thông báo V/v tổ chức thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 50
1159/SNV-CCVC 22/06/2022 Công văn số 1159/SNV-CCVC ngày 22/6/2022 của Sở Nội vụ V/v thu thập Phiếu thông tin về cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 50
1124/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo,quản lý Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 43
393/UBND-VP8 17/06/2022 Văn bản số 393/UBND-VP8 ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định V/v cử viên chức dự thi thăng hạng CDNN viên chức hạng III lên hạng II chuyên ngành y tế năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 39
80/KH-UBND 15/06/2022 Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Nam Định năm 2023 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 70
155/TB-UBND 15/06/2022 Danh sách người đủ, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển dụng lại công chức năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 101
08/TB-HĐTDL 15/06/2022 về việc tổ chức thi vòng 1 môn Kiến thức chung, môn Ngoại ngữ và môn Tin học kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 103
1094/QĐ-UBND 14/06/2022 Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định V/v thành lập Ban giám sát việc tuyển dụng lại công chức năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 70
05/TB-HĐTDL 13/06/2022 Thông báo số 05/TB-HĐTDL ngày 13/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng lại công chức năm 2022 tỉnh Nam Định về danh mục tài liệu ôn tập thi Vòng 1 môn Kiến thức chung, môn Ngoại ngữ, môn Tin học Kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 155
367/UBND-VP8 07/06/2022 Văn bản số 367/UBND-VP8 ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 66
1040/QĐ-UBND 06/06/2022 Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 Về việc phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận viên chức vào làm công chức cấp tỉnh,năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 72
67-QĐ/TW 02/06/2022 Quy định 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Chấp hành TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 163
918/QĐ-SNV 19/05/2022 Quyết định số 918/QĐ-SNV ngày 19/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định V/v Phân công nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo điều hành Ban Tôn giáo (ông Lại Văn Hiếu) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 60
35-KL/TW 05/05/2022 Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 2074
02/VBHN-BNV 02/05/2022 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV ngày 02/5/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 72
01/VBHN-BNV 02/05/2022 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 02/5/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức. Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 75
59/KH-UBND 25/04/2022 Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc tiếp nhận vào làm công chức năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 182
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10