Tìm thấy: 443 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
1200/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tổ chức bộ máy Tải về 13
16/2022/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định Tổ chức bộ máy Tải về 5
02/2022/TT-BVHTTDL 01/07/2022 Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện Tổ chức bộ máy Tải về 4
1187/SNV-CCVC 28/06/2022 Văn bản số 1187/SNV-CCVC ngày 28/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc tạm xếp hạng và phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo các ĐVSNCL thuộc UBND cấp huyện Tổ chức bộ máy Tải về 50
1175/QĐ-UBND 28/06/2022 Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tổ chức bộ máy Tải về 15
06/2022/TT-BNV 28/06/2022 Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư Tổ chức bộ máy Tải về 64
1126/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định V/v phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trường Trung cấp Y tế, trực thuộc Sở Y tế Tổ chức bộ máy Tải về 30
1125/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Tổ chức bộ máy Tải về 35
2564/BNV-CCVC 16/06/2022 Văn bản số 2564/BNV-CCVC ngày 16/6/2022 của Bộ Nội vụ về việc hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ của nhân viên y tế trường học Tổ chức bộ máy Tải về 169
3348/BTNMT-TCCB 16/06/2022 Văn bản số 3348/BTNMT-TCCB ngày 16/6/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường V/v hướng dẫn tổ chức thi thăng hạng viên chức ngành tài nguyên và môi trường năm 2022 và hoàn thiện danh sách viên chức dự thi thăng hạng theo chỉ tiêu năm 2020 Tổ chức bộ máy Tải về 101
1110/QĐ-UBND 16/06/2022 Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định Về việc thành lập Hội đồng trường Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định nhiệm kỳ 2022-2027 Tổ chức bộ máy Tải về 59
1027/SNV-TCBM 07/06/2022 Công văn số 1027/SNV-TCBM ngày 07/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc trình UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các sở theo Thông tư mới của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực Tổ chức bộ máy Tải về 42
1051/QĐ-UBND 06/06/2022 Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Khung vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lựcvị trí việc làmcủa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -Giáo dục thường xuyên thuộc UBND các huyện Tổ chức bộ máy Tải về 41
1043/QĐ-UBND 06/06/2022 Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định V/v phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tổ chức bộ máy Tải về 29
1045/QĐ-UBND 06/06/2022 Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định V/v phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Bảo tàng tỉnh Nam Định, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tổ chức bộ máy Tải về 20
1044/QĐ-UBND 06/06/2022 Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định V/v phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Thư viện tỉnh Nam Định,thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tổ chức bộ máy Tải về 22
1046/QĐ-UBND 06/06/2022 Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh V/v phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao,thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tổ chức bộ máy Tải về 20
29/2022/TT-BTC 03/06/2022 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Kế toán, thuế, hải quan, dự trữ Tổ chức bộ máy Tải về 379
73/KH-UBND 30/05/2022 Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Nam Định về Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2023, của tỉnh Nam Định Tổ chức bộ máy Tải về 103
35/2022/NĐ-CP 28/05/2022 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế Tổ chức bộ máy Tải về 529
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10