Tìm thấy: 44 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
06/2016/TTLT- BVHTTDL-BNV 30/06/2016 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở Tổ chức bộ máy Tải về 493
07/2016/TTLT- BVHTTDL-BNV 30/06/2016 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành mỹ thuật Tổ chức bộ máy Tải về 209
08/2016/TTLT-BTP-BNV 23/06/2016 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý Tổ chức bộ máy Tải về 186
19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV 22/06/2016 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập Tổ chức bộ máy Tải về 203
08/2016/TTLT-BYT-BNV 15/04/2016 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số Tổ chức bộ máy Tải về 334
11/2016/TTLT-BTTTT-BNV 07/04/2016 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệpcủa các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông Tổ chức bộ máy Tải về 324
01/2016/TTLT-BKHCN-BNV 11/01/2016 Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ Tổ chức bộ máy Tải về 579
10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 11/12/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh Tổ chức bộ máy Tải về 291
53/2015/ TTLT-BTNMT-BNV 08/12/2015 Quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường Tổ chức bộ máy Tải về 243
54/2015/ TTLT-BTNMT-BNV 08/12/2015 Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn Tổ chức bộ máy Tải về 177
55/2015/ TTLT-BTNMT-BNV 08/12/2015 Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn Tổ chức bộ máy Tải về 195
56/2015/ TTLT-BTNMT-BNV 08/12/2015 Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường Tổ chức bộ máy Tải về 304
57/2015/ TTLT-BTNMT-BNV 08/12/2015 Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ Tổ chức bộ máy Tải về 216
36/2015/TTLT- BNNPTNT-BNV 05/12/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 05/12/2015 Tổ chức bộ máy Tải về 370
07/2015/TTLT-TTCP-NHNN 25/11/2015 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN của Thanh tra Chính phủ-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra Thanh tra Tải về 174
37/2015/TTLT- BNNPTNT-BNV 20/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Chăn nuôi và Thú y Tổ chức bộ máy Tải về 317
38/2015/TTLT- BNNPTNT-BNV 20/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kiểm nghiệm thuỷ sản. Tổ chức bộ máy Tải về 187
27/2015/TTLT-BYT-BNV 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nghiệp dược Tổ chức bộ máy Tải về 524
28/2015/TTLT-BYT-BNV 07/10/2015 Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng Tổ chức bộ máy Tải về 303
26/2015/TTLT- BYT – BNV 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y. Tổ chức bộ máy Tải về 900
1 2 3